Servis i održavanje

Pogledajte šta nudimo!

Nudimo Vam tehnički servis praktično svih vrsta informatičke opreme:

  • računari
  • laptopi
  • tableti
  • serveri
  • štampači skeneri
  • UPS-ovi
  • monitori
  • mrežna oprema u sklopu našeg servisa

Usluge pružamo na Vašoj lokaciji ili putem trećih servisa koristeći kvalitetne dijelove i elemente sa garancijom na dijelove i uslugu.

U segmentu održavanja podrazumjevamo sve vidove podrške korisnicima (tehnički servis, preventivne i redovne preglede, održavanje, savjetovanje, on-site i on-line podrška) koji imaju potrebu da otklone sve vidove poteškoća koje možete iskusiti u radu sa IT opremom: računarima, printerima, skenerima, monitororima i drugim uredskim aparatima. 

U segmentu održavanja našim korisnicima nudimo dvije osnovne verzije ugovora.

  1. UGOVOR O INCIDENTNOM ODRŽAVANJU podrazumjeva održavanje u slučaju kada se kvar već desio. U definisanom vremenu po ugovoru, dolazimo na Vašu lokaciju i otklanjamo kvar. Ovakav vid ugovora podrazumjeva definisanje vremena odziva te definisanje rabatnih stopa za rezevne dijelove.                                                                                                                                                          
  2. UGOVOR NA MJESEČNOJ BAZI podrazumjeva preventivne obilaske, a sve u cilju smanjenja vremena neoperativnosti Vaših uređaja. Ovakav ugovor podrazumjeva definisanje vremena odziva u slučaju kvara, aktivnosti na lokaciji i učestalost obilazaka korisnika kao i definisanje rabatnih stopa za rezervne dijelove.

Servis i održavanje l Projektovanje i planiranje l Realizacija l Networking l Zaštita podataka l On-line rješenja 

Novosti


| FixIT d.o.o. | Patriotske lige 41, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Radno vrijeme: Pon - Pet 8:30 - 17:00 | Tel: +387 33 268 405 | Fax: +387 33 268 407 | Mail: info@fixit.ba |