JUDZKS - JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

O projektu

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je najveća ustanova u Bosni i Herzegovini koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge, a o čemu svjedoči i broj od 13.816.187 posjeta i usluga ostvarenih u toku 2018. godine.

Samim time, potrebna je funkcionalna i moderna web stranica za komunikaciju stanovništva sa stanovništvom. Projekat je podrazumjevao modernizaciju postojeće web-stranice, koja više nije odgovarala potrebama zavoda. Pored razvoja i dizajna nove web stranice, razvijen je i CMS za potrebe IT službe ustanove a i održavanje je povjereno FiXiT d.o.o.

Informacije o projektu

  • Kategorija: web, cms, održavanje
  • Status: Završen
  • Partneri: /
  • Datum: 1.6.2018
  • Link: http://judzks.ba/