KCUS - KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

O projektu

Univerzitetski klinički centar Sarajevo (UKCS) predstavlja vodeću stručnu, edukativnu, nastavnu i naučno-istraživačku zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini. Univerzitetski klinički centar Sarajevo teži da postane vodeća zdravstvena ustanova u regionu, učinkovit prijenosnik znanja i vještina potrebnih za kvalitetno educiranje zdravstvenih stručnjaka svih profila, ustanova koja će biti otvorena za nove ideje, inicijative i težnje, s ciljem unaprijeđenja zadovoljstva svih interesnih skupina, sa naglaskom na pacijente, kojima će se kroz proces zdravstvene njege uz primjenu najsavremenijih dijagnostičkih postupaka pružati zdravstvene usluge vrhunskog kvaliteta.

Samim time, i web-stranica ove zdravstvene ustanove je najposjećenija web stranica u državi u kategoriji zdravstva. Pored razvoja i dizajna web stranice, razvijen je i CMS za potrebe press službe KCUS-a¸ a i hosting kao i održavanje je povjereno FiXiT d.o.o.

Informacije o projektu

  • Kategorija: web, cms, hosting
  • Status: Završen
  • Partneri: /
  • Datum: 1.9.2018
  • Link: http://www.kcus.ba/