KJUDOM

O projektu

Na periferiji gradske općine Centar u prelijepom ambijentu, okružena zelenilom smještena je Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno, zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba". Dom zapošljava 87 radnika, od toga 1 doktora, 18 medicinskih sestara - tehničara i 4 socijalna radnika koji pružaju u datim okolnostima kako medicinsku tako i socijalnu, psihološku i emocionalnu podršku za 250 korisnika ove ustanove. Osnovna djelatnost Ustanove je socijalno, zdravstveno zbrinjavanje odraslih tjelesno invalidnih osoba sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, duševno oboljelih i hronično bolesnih osoba, te osoba sa specifičnim oboljenjima ukoliko ne postoje osnovni uslovi za smještaj u vlastitoj ili drugoj porodici, a nije im neophodno bolničko liječenje ili je ono završeno .

Projekat je podrazumjevao modernizaciju postojeće web-stranice, koja je zastarila i više nije odgovarala potrebama ustanove. Pored razvoja i dizajna nove web stranice, razvijen je i CMS za potrebe IT službe ustanove a i održavanje je povjereno FiXiT d.o.o.

Informacije o projektu

  • Kategorija: web, cms, održavanje
  • Status: Završen
  • Partneri: /
  • Datum: 1.5.2018
  • Link: http://kjudom.ba