FixIT d.o.o. je dobitnik još jednog priznanja. U pitanju je Certifikat bonitetne pouzdanosti koji već treću godinu za redom realizuje kompanija LRC d.o.o.

Na osnovu analize finansijskih izvještaja za posljednju poslovnu godinu i ostalih ekonomskih parametara od blizu 30.000 kompanija u BiH, njih 12% je ispunilo kriterije za ovaj Certifikat.

Ovaj Certifikat je još jedno priznanje na ostvarenim uspješnim poslovnim rezultatima za 2017. godinu te potvrda da se FixIT d.o.o. nalazi u samom vrhu najpouzdanijih kompanija u BiH, te da je naše finansijsko stanje i opće poslovanje na visokom nivou.

CERTIFIKAT BONITETNE POUZDANOSTI MOGU DOBITI SAMO PRAVNA LICA KOJA OSTVARUJU NATPROSJEČNE POKAZATELJE USPJEŠNOSTI I ZADOVOLJAVAJU SVE POSTAVLJENE KRITERIJE:

1. Registrovano pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine;
2. Bez pokrenutih procesa stečaja ili likvidacije;
3. Predati finansijski izvještaji nadležnoj agenciji za posljednje dvije godine;
4. Ostvareni prihodi od najmanje 100.000.00 KM u toku posljednje izvještajne godine;
5. Bez prikazanog gubitka iznad visine kapitala u posljednjoj izvještajnoj godini;
6. Poslovanje uz ostvarenu dobit posljednje dvije izvještajne godine;
7. Bez blokiranih bankovnih računa u periodu od jedne godine, čak ni za period od jednog dana;
8. Ocjena boniteta 4 ili 5 u okviru Business Intelligence System'a, metodologije ocjenjivanja finansijskog statusa.


Više o kriterijima za dodjelu certifikata na ovom linku.