Uspostavljena besplatna Wi-Fi mreža za Opštinu Stari Grad

Omogućen besplatan pristup Internetu na području opštine Stari Grad

U toku mjeseca Maja tekuće kalendarske godine, na području opštine Stari Grad, implementirano je Wi-Fi rješenje sa 4 access point-a sa router-om na lokaciji Katedrala, kao i 5 access point-a sa ruterom na lokaciji Baščaršija, Sebilj, čime je omogućen besplatan i neograničen pristup internetu svim korisnicima koji se nađu na pomenutim lokacijama.

Implementator rješenja je kompanija Fixit d.o.o

Ranije objavljeno