REFERENCE

S kim i šta radimo!

FixIT d.o.o. od svog osnivanja pa do danas kontinuiranim radom postaje sve zapaženija firma na bosanskohrecegovačkom tržištu. Dokaz tome je sve veći broj institucija i firmi sa kojim surađujemo... 

 

 BH Telecom d.d. Sarajevo

Isporuka opreme 

 

Parlamentarna skupština BiH

Isporuka opreme 

 ADISTA BH 

Isporuka opreme / održavanje

 

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Isporuka opreme / održavanje

Arhiv Bosne i Hercegovine

Isporuka opreme / održavanje

 

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Isporuka opreme

 

UNDP BiH

Isporuka opreme

 

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Isporuka opreme / održavanje

KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o.

Isporuka opreme 

 

BAUMIT d.o.o.

Isporuka opreme / održavanje

 

Crveni križ Kantona Sarajevo

Isporuka opreme / održavanje

 

Općina Novo Sarajevo

Isporuka opreme / održavanje

Ambasada Crne Gore u BiH

Isporuka opreme / održavanje

 

Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo

Isporuka opreme / održavanje

 

W&P Baumit d.o.o.

Isporuka opreme / održavanje

 

Vodovod“ društvo za vodovod i kanalizaciju

Održavanje

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Isporuka opreme / održavanje

 

W P Beton d.o.o.

Isporuka opreme / održavanje

KJP Centar Skenderija Sarajevo

Isporuka opreme / održavanje

 

Pedagoški fakultet Sarajevo

Isporuka opreme / održavanje

Srednja medicinska škola JEZERO

Održavanje

 

Osnovna škola "Vrhbosna" 

Održavanje

KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o.

Isporuka opreme / održavanje

 

Arhitektonski fakultet Sarajevo

Isporuka opreme

Federalno ministarstvo finansija

Održavanje

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Održavanje

Petrolinvest d.d.

Isporuka opreme / održavanje

 

iNovine BH d.o.o.

Isporuka opreme / održavanje

Argentarija d.o.o.

Održavanje

 

Opresa d.d.

Isporuka opreme / održavanje

Boger d.o.o.

Održavanje

 

 Notar Nerminka Hamidović

Održavanje

Niatel d.o.o.

Isporuka opreme / održavanje

 

Linden d.o.o.

Isporuka opreme / održavanje

Top Dog d.o.o.

Isporuka opreme / održavanje

   

Kongresni servisni centar (Sarajevo)

Isporuka opreme / održavanje

Bosnian Beach Line

Isporuka opreme / održavanje

   

Bravo Public Team d.o.o.

Isporuka opreme / održavanje

Catholic Relief Services

Isporuka opreme

   

 Infohouse d.o.o.

Isporuka opreme / održavanje

 ...        
 
 

| FixIT d.o.o. | Patriotske lige 41, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Radno vrijeme: Pon - Pet 8:30 - 17:00 | Tel: +387 33 268 405 | Fax: +387 33 268 407 | Mail: info@fixit.ba |